ورود مشترکین
پیشگامان نصف جهان - تعرفه های +2 ADSL پیشگامان

تعرفه های زیر  ویژه شهر اصفهان می باشد، جهت آگاهی از تعرفه سرویس در سایر شهرستان ها به وب سایت نماینده آن شهرستان مراجعه فرمائید

 

 

 

ترافیک اضافه

 

۱G

۳G

۵G

۱۰G

۲۰G

۵۰ G

100G

۳.400

۱۰.000

15.400

24.800

41.700

92.600

176.000

 

 

بسته های ویژه ترافیکی

 

قیمت هر گیگ

گیگ هدیه

قیمت

بسته ترافیکی

۱600

۲۰

351،900

۲۰۰ گیگ

۱599

۳۰

527،800

۳۰۰ گیگ

۱564

۵۰

703،800

۴۰۰ گیگ

۱543

۷۰

879،700

۵۰۰ گیگ

۱507

۱۰۰

1،055،500

۶۰۰ گیگ

۱353

۳۰۰

1،760،۰۰۰

۱۰۰۰ گیگ

 

 

 

 

Homelike services

 

سرویس های خانگی

این سرویس ها بر اساس نیاز کاربران خانگی طراحی شده و از نظر هزینه بسیار مناسب میباشد

 

سرویس

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

 

۱۲۸

Up to

۴M

حجم

قیمت

حجم

قیمت

حجم

قیمت

حجم

قیمت

۱

8.200

۳

23.900

۶

40.700

۱۲

76.600

۳

13.800

۶

30.500

۱۱

51.600

۲۰

90.500

۲۵۶

Up to

۴M

۱

11.100

۳

26.500

۶

47.400

۱۲

78.800

۳

16.300

۶

34.200

۱۱

56.500

۲۰

94.500

۵۱۲

Up to

۴M

۱

12.۵۰۰

۳

29.900

۶

48.200

۱۲

91.300

۳

17.500

۶

36.800

۱۱

57.900

۲۰

108.300

 

 

 تمامی قیمت ها بر اساس تومان می باشد.

 هزینه راه اندازی و نصب هر یک از سرویس ها ۲۰.۰۰۰ تومان می باشد.

 برای سرویس های فوق، استفاده در ساعات ۱ الی ۷ بامداد بصورت رایگان می باشد.

 منظور از ترافیک هر دوره ، میزان مصرف ارسال و دریافت می باشد.

 به تمامی تعرفه ها 9% مالیات ارزش افزوده می گردد.

 

 

 

Economy services

سرویس های تجاری و شرکتی

این سرویس بر اساس نیاز شرکت ها تنظیم شده از نظر سرعت ضریب اشتراک  نسبت به سرویس های خانگی از وضعیت بهتری برخوردار است

نوع سرویس

یک ماهه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

 

۱۰۲۴ K

حجم

قیمت

حجم

قیمت

حجم

قیمت

حجم

قیمت

۵

20.900

۱۲

49.600

۲۵

90.900

۴۵

157.000

۱۰

31.300

۲۰

64.400

۳۵

106.300

۶۰

183.400

۲۰۴۸ K

۵

27.000

۱۲

61.600

۲۵

118.100

۴۵

199.100

۱۰

35.400

۲۰

76.400

۳۵

135.200

۶۰

217.200

 

 

•         سرعت سرویس های فوق به صورت Dedicate   در طول ۲۴ ساعت شبانه روز می باشد.

•         سرویس های فوق فاقد شبانه رایگان است.

•         سرویس مورد نظر برای موسسات ، شرکتهای تجاری و بازرگانی و مصارف خانگی حرفه ای پیشنهاد می شود

 

 

 

Unlimited Services

سرویس های نامحدود

این سرویس مخصوص کاربران با مصرف بالا طراحی شده و هیچ محدودیت و

سقف دانلودی ندارد

سرعت

قیمت یک ماه

۱۲۸    K

17500

۲۵۶  K

24000

۵۱۲   K

38800

۱۰۲۴  K

70300

۲۰۴۸ K

92200

 

•         سرویس های نامحدود بصورت یک ماهه ارائه می شوند  .

•         نسبت اشتراک سرویس های نا محدود ۱۰/۱ می باشد یعنی یک

·         خط dedicated با ظرفیت اعلام شده درجدول فوق ، بین ۱۰ مشترک به اشتراک گذاشته می شود.

 

 

Unique Unlimited services

سرویس های نا محدود ویژه

 

سرعت

قیمت یک ماهه

۱۲۸    K

36000

۲۵۶  K

69400

۵۱۲   K

133800

۱۰۲۴  K

248200

۲۰۴۸ K

488900

 

 

·         سرویسهای نامحدود به صورت یک ماهه ارائه می شوند .

·         این سرویسها  بنا به پیشنهاد مشترکین عزیز و در راستای ارتقاء سطح خدمات شرکت پیشگامان نصف جهان  با کیفیت بالاتر

·         و ضریب اشتراک کمتر نسبت به الزامات قانونی (۱ به ۸) جهت افزایش رضایت مشتریان ارائه شده اند .

 

 

 

VIP services

 

 

1024 k up to 6 M

مقدار ترافیک

6ماهه

مقدار ترافیک

12 ماهه

20 G

165.800

40G

274.400

 

             نصب نرم افزارهای مورد نیاز و کاربردی مرتبط بر روی سیستم کاربر طبق نظر کارشناس .

حداکثر پایداری سرویس به دلیل  استفاده از روشهای جایگزین

پشتیبانی 24 ساعته و بصورت اختصاصی